Zorgen dat we bij de tijd blijven, of beter nog…

…onze tijd iets vooruit

Dan hebben we iets te bieden en blijft het (buiten)gebied leefbaar

INNOVATIE NIEUWS

Over 45 jaar kunnen computers alles beter dan mensen. Chirurgie, autorijden en zelfs romans schrijven; voortaan zal dit allemaal het
Het Communicatie Infrastructuur Fond (CIF) en Rendo bereikten de afgelopen weken op hoofdlijnen overeenstemming over de aanleg van een glasvezelnetwerk
Hoe ziet onze openbare verlichting er over tien jaar uit? Wat wil de gemeente en wat willen de bewoners? Ervaringen

DOELSTELLING

In een tijd waarin de technische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen is het bijna onmogelijk om zaken tijdig te valideren. Innovatie Lokaal beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor alle partijen (inwoners, bedrijfsleven en overheid) om gezamenlijk te zoeken naar een zinvolle aanwending van innovaties.

“Het goede leven” is aldus Socrates een voortdurende zoektocht en wordt tegenwoordig, mede vormgegeven door een weloverwogen en gedragen innovatie en draagt daardoor bij tot een verhoging van zielsgeluk.

Big Data

Alle sectoren verzamelen data die bij elkaar big data vormen. Deze big data kan leiden tot informatie die zal leiden tot kennis. In de perfecte wereld moet kennis leiden tot wijsheid. Deze laatste stapt stokt vaak terwijl dit wel het ultieme doel is.

Internet of Things

Een hedendaagse definitie van het internet der dingen is: Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

Als het belangrijkste aspect van het Internet der dingen wordt genoemd: de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen. In de huidige visie spelen ‘slimme’ objecten een sleutelrol in het internet der dingen. Dit omdat ingebedde informatie- en communicatietechnologie het potentieel heeft om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Met gebruik van sensors kunnen deze hun omgeving in zich opnemen, en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen interageren.

Pilot | Slimme straatverlichting

Een eerste uitdaging is het, met het oog op de naderende vervanging, bezien van de maatschappelijke en bedrijfseconomische mogelijkheden bij de implementatie van intelligente verlichting in de historische binnenstad van Vollenhove.

Van Business Case naar Value Case met zingeving als uitgangspunt boven profijt

Het lichtnet is het dichtste netwerk op aarde. Als je alle lantaarnpalen met elkaar verbindt en er sensoren en computers aan hangt, levert dat een informatiesnelweg op met ongekende mogelijkheden.

Net zoals nu de mobiele telefoon een apparaat is waarmee je behalve internetten, muziek luisteren, foto’s en filmpjes maken, spelletjes spelen óók nog kan bellen, zo zal de lantaarnpaal straks een object zijn waarvan je bijna zou vergeten dat het ook nog licht geeft.

Om een idee te geven van de huidige en toekomstige mogelijkheden van een dergelijk netwerk een kleine opsomming uit deelgebieden van de traditionele sectoren bouw, zorg, dienstverlening en industrie.

 • Het nieuwe werken
 • Comfort van supersnel internet
 • Betere implementatie domotica-toepassingen
 • Internet of Things vereist snel netwerk
 • Snel werken in de cloud
 • Bijwonen van videoconferenties
 • Healty ageing
 • Mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen
 • Huisartsconsult op afstand met videoverbinding
 • Monitoren van patiënt op afstand en automatische alarmering hulpdiensten waar nodig
 • Domotica en robotica ter ondersteuning in het huishouden
 • Dienstverlening van deur tot deur (OV wordt ‘Add-on’)
 • Gegarandeerde bereikbaarheid
 • Betrouwbare reistijden
 • Maatwerk in routing
 • Extra dienstverlening zoals UBER
 • Track&Trace
 • Prijsoptimalisatie
 • Autonoom rijden
 • Realtime hulp bij het vinden van een passende parkeerplaats
 • Openbare verlichting aanpassen op weersomstandigheden
 • Bij ongevallen automatisch alarmeren hulpdiensten
 • Monitoren met o.a. sensoren, camera’s en geluidsanalyse
 • Inschakelen hulpdiensten indien nodig
 • Verlichting aanpassen aan situatie
 • Tijdig signaleren storingen in woningen
 • Interactieve begeleiding stadswandelingen en andere (fiets)routes met licht en geluid.
 • Complete tour verwerken in app en aanvullen met Augmented Reality waarmee verleden weer zichtbaar wordt
 • Realtime informatieverstrekking van de kern en haar omgeving aan touristen
 • E-learning
 • Passend (speciaal)onderwijs op maat
 • Discreet bijles voor jong en oud
 • Monitoren studies
 • Studeren op afstand aan elke universiteit
 • Colleges op afstand

STAKEHOLDERS

GET IN TOUCH

  Ik ga akkoord met de Privacy Statement

  THE TEAM

  Penningmeester

  +31(0)6-520 90 710

  p.klaver@innovatie-lokaal.eu

  Secretaris

  +31(0)6-344 85 244

  r.hendrix@innovatie-lokaal.eu

  Werkgroepleider

  +31(0)6-120 76 460

  r.konter@innovatie-lokaal.eu

  Werkgroepleider

  +31(0)6-497 54 055

  n.winters@innovatie-lokaal.eu