Hoe ziet onze openbare verlichting er over tien jaar uit? Wat wil de gemeente en wat willen de bewoners? Ervaringen uit pilots in Steenwijkerwold en Vollenhove zijn samen met de uitkomsten van de enquête aan het Burgerpanel de basis geweest voor het beleidsplan Openbaar Licht, dat vorige week door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Bij de pilots is gebleken dat het belangrijk is, om voordat gestart wordt met de vervanging van de armaturen, de bewoners goed te informeren. Zij weten als geen ander hoe hun leefomgeving gebruikt wordt en welke verlichting ze daar bij verwachten. ‘Door met de bewoners over nut en noodzaak van de openbare verlichting in gesprek te gaan en het thema donkerte toe te lichten ontstaat draagvlak voor de vermindering van de hoeveelheid licht’, constateert het college van burgemeester en wethouders.

Het Beleidsplan Openbaar Licht 2017-2026 voorziet in de aanschaf van openbare verlichting met LED en eventuele dimmers. Volgens het Energieakkoord streeft de gemeente ernaar om uiterlijk 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben bereikt. Het beleidsplan is een flinke stap in de goede richting, maar de doelstelling kan nog scherper geformuleerd worden, vinden ChristenUnie, BGL en PvdA in een gezamenlijke motie, die raadsbreed werd aangenomen: `Dit is hét moment om radicale keuzes te maken als het gaat om het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom vragen wij het college om met voorstellen te komen op welke manier de openbare verlichting per 1 januari 2022 energieneutraal is’.

Verlichting in Steenwijkerland is op leeftijd
Dat kan bijvoorbeeld door middel van een innovatieve aanbesteding voor de openbare verlichting. Het verlichtingsareaal in de gemeente Steenwijkerland is op leeftijd. Circa 80% hiervan moet in de komende 10 jaar vervangen worden. Een investering van ongeveer 5,9 miljoen euro. Hoe gaan we dat aanpakken?, vroeg de Christen Unie zich af. `We willen allemaal een duurzame en schonere wereld. Daarin past een andere benadering’, lichtte Sietze van Hemmen (CU) toe. De fractie heeft gekeken naar de manier waarop Schiphol te werk gaat met Philips en ontdekte: ‘Philips verkoopt geen lampen, maar garandeert licht’.

Normaal gesproken betaalt de klant voor de verlichtingsinstallatie. Als de lampen stroom blijken te vreten of snel kapot gaan, heeft hij pech. In de nieuwe opzet betaalt de klant voor het gebruik van licht. En dus heeft de verlichtingsproducent er baat bij om de lampen zo energiezuinig mogelijk te maken. Ook zorgt Philips er voor verlichting te leveren die heel lang meegaat en eenvoudig te onderhouden is, zodat de onderhoudskosten afnemen. De gemeenteraad nam de motie aan, en nu wordt onderzocht of deze manier van benaderen ook in Steenwijkerland haalbaar is.

Van Hemmen: ‘Het idee is om de openbare verlichting in het vervolg als een `dienst’ te zien. Niet als armaturen en masten, maar als `licht’, en als het gaat om vervanging van de bestaande verlichting de aan besteding volgens dit principe te laten plaatsvinden’.

De raad krijgt uiterlijk in oktober van dit jaar een raadsbrief over de gevolgen van deze innovatieve wijze van aanbesteden: voor de financiering, voor de duurzaamheiddoelstellingen en voor de uitvoering.

Bron: SteenwijkerCourant