Op 22 en 23 maart is de eerste conferentie voor buitengebieden in Europa, The Rural Summit 2017, georganiseerd en natuurlijk waren ook wij van het Innovatie Lokaal daar bij aanwezig.

De organisatie was in handen van de Brabantse Kempen, eerder uitgeroepen tot in van de meest ‘smart’ buitengebieden. Het gebied dat zich kenmerkt door een groot aantal vooraanstaande innovatieve bedrijven zoals Phillips en ASML, gaf de 200 deelnemers uit 12 landen, een goed beeld van smart toepassingen in de praktijk.

Duidelijk werd hier ook de roep aan de politiek, zowel lokaal, nationaal als Europees, om meer te gaan samenwerken met elkaar, inwoners en bedrijfsleven om ontwikkelingen in goede banen te leiden. Een aantal praktijkvoorbeelden van dergelijke publiek-private samenwerkingen werd gepresenteerd.